top of page

Dr. Melike Özateş

Psikiyatrist&Psikoterapist

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra psikiyatri ihtisasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında tamamladım. İhtisasım boyunca çalıştığım kliniğe bağlı erkek ve kadın psikoz servislerinde şizofreni, bipolar bozukluklar ve depresyon, postpartum depresyon konularında tecrübe kazandım. Geriatrik psikiyatri bölümünde demans hastaları ve yaşlılık psikiyatrisi üzerine çalıştım. Çocuk psikiyatrisi rotasyonu yanı sıra anabilim dalında mevcut olan ergen ruh sağlığı bölümünde hem aile içi çatışmalar, ergenlik sorunları, sınav kaygısı, hem de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerine deneyim kazandım.   Nevroz servisinde etkileşimsel grup terapilerinde hem bireysel hem grup terapilerinde terapist olarak yer aldım.  Kısa Acil Psikoterapiler, Cinsel Terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapiler, Yeme Bozuklukları Tanı ve Tedavileri, Çift Terapisi ve Boşanma Danışmanlığı, Destekleyici Psikodinamik Terapiler alanında eğitimlerimi tamamladım. Halen Türkiye Psikiyatri Derneğinde Kadın Ruh Sağlığı, Afet ve Travmalar, Psikoterapiler Çalışma Birimlerinde yer alarak çalışmalarımı sürdürmekteyim.

bottom of page