top of page
2.jpeg

Dr. Melike Yerebakan Tüzer

Psikiyatrist&Psikoterapist

2004 yılında Antalya Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. 2010 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak Tıp Doktoru ünvanını aldım ve Hakkari Merkez 2 No’lu ASM’ne pratisyen hekim olarak atanarak devlet hizmet yükümlülüğümü yerine getirdim. 2012-2017 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimimi tamamladım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri eğitimim sırasında Kadın ve Erkek Akut Psikotik Bozukluklar kliniklerinde çalıştım, AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi), Adli Psikiyatri, Duygudurum Bozuklukları, Kadın Ruh Sağlığı,  Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Acil Psikiyatri, Nevrotik Bozukluklar birimlerinde çok sayıda ayaktan ve yatarak hasta takibi yaptım. Nevrotik Bozukluklar Birimi’nde süpervizyonlar eşliğinde Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Depresif Bozukluklar, Kişilik Bozuklukları, Psikosomatik Rahatsızlıklar, Travma Terapisi, Çift Terapisi ve Aile Danışmanlığı, Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel Kimlik ya da Cinsel Yönelim Sorunları ile başvuran olguların bireysel tedavi, terapi ve izlemlerini gerçekleştirdim.   Psikiyatri uzmanı olarak mecburi hizmetimi Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yaptım. 2018 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne atanarak burada Depresif Bozukluklar, Uyku Bozuklukları, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Adli Psikiyatri, Acil Psikiyatri ve Cinsel İşlev Bozuklukları poliklinik birimlerinde ve Psikotik Bozukluklar, Duygudurum Bozuklukları yataklı servis birimlerinde çalıştım.   2021 yılı itibari ile Fenerbahçe'de kendi kliniğimde online ve yüz yüze olarak psikoterapi, tedavi ve hasta izlemlerimi sürdürmekteyim. Randevu ve bilgi için muayenehane telefon numarası: 05331537370   

CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) kuramsal eğitimi ve süpervizyonları, EMDR eğitimi, Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Kuramsal Eğitimini tamamlamış bulunmaktayım. Psikodrama Grup Terapileri ve Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi bireysel sürecime devam etmekteyim.   TPD (Türkiye Psikiyatri Derneği) Kadın ve Ruh Sağlığı, Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar, Bireysel Psikoterapiler, Grup Psikoterapileri, Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Çalışma Birimlerinin üyesiyim.    

 

bottom of page