top of page

Dr. Ruken Ağaçhanlı Vural

Psikiyatrist&Psikoterapist

2012 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimime başladım. Asistanlık sürecimde psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları, alkol-madde kullanım bozuklukları, ve adli psikiyatri birimlerinde çok sayıda hastanın yatarak ve ayaktan tedavilerini üstlendim. Nevroz biriminde psikiyatrist ve psikoterapist olarak çalıştım.

2017 yılında Ardahan Devlet Hastanesi’ne atandım ve orada psikiyatri uzmanı olarak çalışmaya başladım. Depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk tanılı hastaların takiplerini yürüttüm. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Denetimli Serbestlik birimlerinde sorumlu psikiyatri uzmanı olarak çalıştım. 2019 yılında İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne atandım ve poliklinik, heyet birimlerinde çalıştım. Adli psikiyatrist olarak görev aldım. 2021 yılı itibariyle İstanbul Kadıköy bölgesinde psikiyatri uzmanı ve psikoterapist olarak çalışmaya devam ediyorum.

bottom of page